sobhe-no.ir
1448
چهارشنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۱
3
حمایت تمام‌قد اصلاح‌طلبان از تاج‌زاده در تعارض با تفکر اصلاح‌طلبی است

اصلاحات یا رادیکالیسم

حمایت همه‌جانبه جبهه اصلاحات ایران از مصطفی تاج‌زاده نشان می‌دهد که این جبهه علی‌رغم ادعای اصلاح‌طلبی و داشتن زاویه با شیوه‌های براندازانه، در عمل نتوانسته با رادیکالیسم مرزبندی کند. حمایت تمام‌قد جبهه اصلاحات از تاج‌زاده در شرایطی است که این چهره سال گذشته یکی از گزینه‌های موردحمایت این جبهه برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 بود.

نمایندگان از توضیحات وزیر کشاورزی قانع نشدند

دومین کارت زرد مجلس به دولت

شماره‌های پیشین