sobhe-no.ir
1433
سه شنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
16

صبح نو

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد

خداوند دارای نام‌های زیباست ولی زیباترین نام خداوند در قرآن «سلام» است که به معنای صلح است و همه صفات الهی در سایه سلام هستند. سلام یعنی صلح، دوستی و آرامش. ما افتخار داریم دین ابراهیم(ع)، دین سلام است و قرآن، حضرت ابراهیم(ع) را مسلمان معرفی کرده است. با این مقدمه درمی‌یابیم امروز وظیفه هر انسان اهل قلم این است که در میان جامعه‌ای که زندگی می‌کند صلح را اندیشه‌ورزی و محقق کند.قرآن می‌گوید صلح از طرف خداست و مقابلش، عداوت و دشمنی است که از طرف شیطان است. شیطان یعنی عداوت و بغضا. منشأ عداوت شیطان است و منشأ صلح خداوند است. اگر چنین است همه ما وظیفه سنگینی برعهده داریم و باید جامعه خود را به‌سوی صلح، دوستی، آشتی و مودت ببریم. اصلا یکی از اسمای خداوند «ودود» است. ودود یعنی کسی که در دل بشر عشق ایجاد کرده است.

captcha
شماره‌های پیشین