sobhe-no.ir
1432
دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
11
۲هزار متخصص طب سالمندی نیازمندیم

زیرساختی که نیست

ناصر رضایی / این روزها اکثر کارشناسان حوزه سالمندی هشدار می‌دهند که «اگر برنامه‌ریزی جدی برای دوره سالمندی و پیری جمعیت نشود، کشور دچار بحران می‌شود و اینکه زیرساخت‌های کشور آماده پذیرش مقوله سالمندی نیست». چهره سالمندی که از ۱۰سال آینده در کشور مشاهده خواهیم کرد و روزهایی که متولدین دهه۵۰ به ۶۰سالگی برسند، شباهتی با چهره سالمندی که امروز مشاهده می‌کنیم ندارد. درحال‌حاضر حدود ۸۰هزار سالمند داریم که دچار تجرد قطعی هستند و ۷۰۰هزار نفر بین ۳۵ تا ۴۰سال و ۷۰۰هزار نفر بین ۴۰ تا ۴۵سال هستند که ازدواج نکرده‌اند و در کل یک‌میلیون و۴۰۰هزار نفر میانسال داریم که ازدواج نکردند. این تجرد قطعی در دوره سالمندی با خود نیازهایی می‌آورد که یک سالمند دارای همسر و فرزند ندارد. از سوی دیگر، بعد خانوار به ۳.۳درصد در سال۹۵ رسیده است و درحال‌حاضر جامعه سالمندی ما در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که حدود چهار فرزند دارند اما در سال‌های آتی، تعداد فرزندانی که می‌خواهند از والدین‌شان نگهداری کنند، کاهش می‌یابد. بحث‌هایی چون امید به زندگی، مسائل اقتصادی سالمندان، فقدان مراکز رفاهی مخصوص سالمندان، بیمه سالمندی، تامین مسکن، خدمات‌دهی به سالمندان، بهداشت و درمان این اقشار و.... موضوعات مهمی است که برای تک‌تک آن‌ها نیاز به طرح و برنامه و زیرساخت هست.

سرمقاله

موج‌سواری ممنوع!

خبر

فوتی‌های کرونایی مجدد صفر شد

شماره‌های پیشین