sobhe-no.ir
1431
یکشنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
16

صبح نو

گزیده توئیــــت

‏درسته غرور چیز خوبی نیست ولی نداشتنش هم باعث می‌شه هرکس و ناکسی به خودش اجازه بده بهمون توهین کنه.
جیلی
‏آدما پُز چیزهایی رو می‌دن که سال‌ها عقده‌ به‌دست آوردنش رو داشتن.
رئیس مافیا
‏مشهدیا تنها کسانی تو دنیا هستن که یه جمله سوالی رو به‌عنوان اسم استفاده می‌کنن، «موسی کو تقی!؟» ازلحاظ ساختاری تو تمام دستورزبان‌های زنده دنیا یه جمله سوالی محسوب می‌شه ولی تو مشهد اسم یه پرنده‌س.
دابانف
‏رفته بودیم پارک، یه تیم از صداوسیما اومده بودن واسه مصاحبه؛ ازم پرسید: بزرگ‌ترین آرزوت چیه؟ گفتم: مثل پدرم دوست دارم پولدار بشم. بابام گفت: مگه من پولدارم؟ گفتم: نه، توام دوست داری پولدار بشی.
بایو
‏جنگ‌جهانی بعدی بین افراد شوخ‌طبع و افرادیه که فرق شوخی و جدی رو نمی‌فهمن.
 پیپرکات 
‏دعوا با کسایی که سیاست دارن این‌طوریه که تو از یه چیزی ناراحتی بعد یهو می‌بینی وسطش داری ازش معذرت‌خواهی می‌کنی.
 معین بدون عینک دودی 
سرنوشت اون 12قطعه عکسی که هر سال توی مدرسه از ما می‌گرفتند چی شد؟!
 شایان

captcha
شماره‌های پیشین