sobhe-no.ir
1428
سه شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
3
هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود به تلاشش برای راهیابی حسن روحانی به مجلس خبرگان در سال ۷۸ اشاره کرده است

پادرمیانی هاشمی برای فرزندان

با اینکه بیش از پنج سال از درگذشت اکبر هاشمی‌رفسنجانی می‌گذرد، انتشار گاه و بیگاه قطعاتی از خاطرات روزنوشت او همچنان مناقشه‌برانگیز است و درعین‌حال، مناسبات نیروهای نزدیک به آن مرحوم طی 40سال گذشته را برای ما دقیق‌تر و شفاف‌تر می‌سازد. در یکی از آخرین روزنوشت‌ها که چندی است به رسانه‌ها راه یافته، هاشمی‌رفسنجانی از دیدارش با حسن روحانی در سال‌78 می‌گوید و تصریح می‌دارد که برای احراز صلاحیت او برای انتخابات خبرگان، وارد لابی با شورای نگهبان شده است. این البته آخرین باری نبود که هاشمی‌رفسنجانی برای راه یافتن چهره‌های نزدیک به خود به خبرگان، دست به تلاش زد. مورد سیدحسن خمینی در انتخابات سال1394، مورد عجیب بعدی بود.

اصلاح ‌قوانین حمل و استفاده از سلاح در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

قانون به‌کارگیری سلاح به‌روز می‌شود

شماره‌های پیشین