sobhe-no.ir
1426
یکشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
15
هفدهمین قرار هفتگی «صبح‌نو» با فرهنگ مقاومت

دخالت آمریكا در خصومت‌های خلیج‌فارس

مرضیه کیان / در این شماره از قرار هفتگی «صبح‌نو» با فرهنگ مقاومت، بنا داریم اتفاقات 22خرداد 1366 را براساس گزارش‌های مستندی که در جلد چهل‌ونهم کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق، تحت عنوان «تصویب قطعنامه 598» گردآوری شده است، شرح دهیم.

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین