sobhe-no.ir
1425
شنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
2
یادداشت

حکمت یک حکم

دکتر فرشاد مهدی پور

انتصاب سیدعباس صالحی، حکایت از به رسمیت شناختن صداها و سلایق سیاسی مختلف ازسوی رهبرانقلاب دارد

« اطلاعات»، معتدل ماند

روایتی کوتاه از حاشیه اقامه نماز بر پیکر مرحوم دعایی ازسوی رهبر انقلاب

آقای دعایی حیف بود!

شماره‌های پیشین