sobhe-no.ir
1424
چهارشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
3
«صبح‌نو» در گفت‌وگو با سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عملکرد یک‌ماهه دولت در اصلاح فرآیند ارز ترجیحی را بررسی کرد

بیم و امیدهای یک طرح اقتصادی

یک ماه از برنامه دولت در حذف ارز ترجیحی از تمام کالاهای اساسی، با هدف بازتوزیع مستقیم یارانه به مردم و جلوگیری از رانت و فساد در واردات می‌گذرد؛ طرحی که هرچند انتقاداتی به‌دنبال خود آورد لیکن به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌تواند در بلندمدت، آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی داشته باشد. روز گذشته و در جریان جلسه بررسی به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی، رییس‌جمهوری بر تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی تاکید کرد. سیاست دولت برای تامین و تسهیل کالاهای اساسی بدون شک می‌تواند با افزایش عرضه، قیمت‌ها را به تعادل برساند.

یادداشت

پیش درآمدی بر شکست راهبردی دولت بایدن

حنیف غفاری

شماره‌های پیشین