sobhe-no.ir
1424
چهارشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
10

خبر خوب

قراردادهای صوری مسکن؛ مشکل تعزیرات در برخورد با متخلفان

قیمت‌های نجومی اجاره‌بها

دغدغه مستاجران هر سال در فصل جابه‌جایی بسیار زیاد است و سال‌هاست که با افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌ها، نگرانی خوش‌نشین‌ها بیشتر شده تا جایی که برای بسیاری از آن‌ها رویای شیرین صاحبخانه شدن به کابوس تبدیل شده است. مسکن ازجمله اولویت‌های دولت سیزدهم است که در این حوزه اقدامات متعددی در دستورکار دارد و یکی از این موارد، مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار برای نظارت بر بازار اجاره‌بهای مسکن است.

شماره‌های پیشین