sobhe-no.ir
1421
چهارشنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
10
۴۳میلیون نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق نکرده‌اند

زنگ خطر برای پایان ایمنی جمعی

بررسی آمارهای روزانه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که از فروردین ۱۴۰۱ تاکنون که نزدیک به سه ماه گذشته است، حدود یک‌میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است و این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد.متخصصان و اساتید علوم پزشکی، بر ایمنی جمعی علیه بیماری کرونا با کامل شدن روند واکسیناسیون تاکید دارند. از همین رو، تزریق سه دوز واکسن را برای آحاد جامعه لازم می‌دانند و درعین‌حال، تزریق دوز چهارم واکسن کرونا را برای برخی از گروه‌های سنی و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مورد توجه قرار داده‌اند اما، با نگاهی به آمار واکسیناسیون در کشور، می‌بینیم که استقبال از تزریق دوز سوم، آن‌طورکه باید و لازم است، دیده نمی‌شود و این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای پایان ایمنی جمعی و بازگشت بیماری باشد.

گزارش

تجویز دارو در ایران ۲ برابر متوسط جهانی است

شماره‌های پیشین