sobhe-no.ir
1420
سه شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
11
سه ماه آینده موج جدیدی از کرونا نخواهیم داشت

روزهای پایانی با کرونا

وضعیت کرونایی کشور بسیار آرام سپری می‌‌شود. معجزه واکسیناسیون گسترده باعث شده تا موج دیگر کرونا حداقل تا سه ماه آینده رخ ندهد و زندگی روند عادی خود را پیدا کند. اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید۱۹ نشان می‌دهد جمعیت بیماران جدید کشور که در اسفند ۲۱۵هزار نفر بود در فروردین ۱۴۰۱ به ۷۱هزار نفر و در اردیبهشت به ۱۷هزار و ۳۴۶نفر کاهش یافته و بدین ترتیب کل جمعیت بیمار کشور تا آخر اردیبهشت به هفت‌میلیون و ۲۲۹هزار نفر رسیده است. روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری در کشور طی سه‌ماه گذشته ادامه داشته؛ به‌طوری‌که در اسفند برابر با ۰.۱۱درصد، فروردین۱۴۰۱ برابر با ۰.۰۴درصد و در اردیبهشت به ۰.۰۱درصد رسیده است اما با وجود اینکه وضعیت شیوع کرونا کاهش پیدا کرده همچنان باید پروتکل‌ها را رعایت کنیم.

فناوری

۲ مورد فوتی مثل روز گذشته

شماره‌های پیشین