sobhe-no.ir
1419
دوشنبه، ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
9
کمبود پزشک در مناطق محروم را باور کنیم یا بیکاری پزشکان در شهرهای بزرگ را؟

ماراتن پٌزشکی

«کتایون ریاحی» یک بازیگر مرد را به اذیت و آزار متهم کرد

سکوت‌هایی که شکسته می‌شوند

درباره اتفاقات گذشته و موج انتظارات از هنرمندان راه‌یافته به کن

همدلی، صحنه‌ نمایش نیست

برای عدنان مطوری و همسرش

آن روی سکه متروپل

شماره‌های پیشین