sobhe-no.ir
1408
یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
بررسی اهمیت رقابت در مسیر توسعه صنایع مختلف به بهانه آزاد شدن مسیر واردات خودرو در کشور

بازار خودرو رقابتی می شود

رضا رزاقی / سیاست آزادسازی تجارت خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ملزومات رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه به حساب می‌آید و صنایع مختلف کشورهای جهان، به‌وسیله این نوع از سیاست‌گذاری تا حد مطلوبی رشد کرده‌اند؛ سیاستی که در طول سال‌های گذشته به‌واسطه سیاست‌گذاری مسوولان کشورمان یا محدودیت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌ها ایجاد می‌شد. مورد اقبال یا بی‌اعتنایی قرار می‌‌گرفت و تاثیرات زیادی بر صنایع مختلف، ازجمله صنعت خودرو می‌گذاشت. البته حمایت از تولید داخل و محدودیت واردات برای رشد صنایع داخلی، یکی از ملزومات رشد اقتصادی به حساب می‌آید اما اگر صنعتگران داخلی، با استفاده از زمینه فراهم‌شده، به‌دنبال فرصت‌طلبی و عدم افزایش کیفیت تولیدات به خاطر رقابتی نبودن بازار باشند، باید راه‌هایی برای باز شدن فضای رقابت در بازار ایجاد شود و این جز با آزاداسازی تجارت میسر نمی‌شود.

خبر

شماره‌های پیشین