sobhe-no.ir
1406
چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
14
چهاردهمین قرار هفتگی «صبح‌نو» با فرهنگ مقاومت همزمان با سالگرد شهید محمد ناظری

فرمانده همیشه زنده

مرضیه کیان / 22اردیبهشت‌ماه، ششمین سالگرد شهید سردار محمد ناظری است که نیروهای زیادی را تربیت کرد و تحویل نظام داد؛ نیروهایی که 6سال است با خاطرات فرمانده‌شان زندگی می‌کنند، می‌خندند و گریه می‌کنند. نیروهایی که با حاج محمد خودساخته شدند و خیلی از آ‌ن‌ها آخرت‌شان را با شهادت خریدند. آن‌ها که ماندند با اینکه در نبود حاجی تلخ هستند و غم دارند اما پرچم را زمین نمی‌گذارند.

شماره‌های پیشین