sobhe-no.ir
1397
دوشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
16

صبح نو

امروز

شكست حمله نظامی آمریكا به ایران در طبس به علت طوفان شن (1359ش)

آمریكا پس از سرخوردگی در جریان گروگان‏گیری جاسوسان خود در سفارت این كشور ازسوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و ناامیدی از پیروزی در این جریان به‌وسیله فشار سیاسی و تحریم اقتصادی، درصدد حل این قضیه از طریق نظامی برآمد. دولت كارتر براساس نقشه‌ای بسیار محرمانه جهت آزادی گروگان‏‌ها، در 5اردیبهشت سال 1359 شمسی با تعدادی هواپیمای نظامی و 20هلی‏كوپتر، حمله خویش را به ایران تازه از بند رها شده، آغاز كرد. 
این هواپیماها و هلی‏كوپترها كه حامل موتورسیكلت، جیپ نظامی، توپ، مسلسل و مهمات لازم بودند، در صحرای طبس فرود آمدند تا از آن مكان، عملیات آزادسازی گروگان‏‌ها را آغاز کنند. با وجود تجهیزات فراوان، كماندوهای ماهر و آموزش‌دیده، برنامه‌‏ریزی دقیق حمله، نبود مانع و غفلت نیروهای اطلاعاتی ایران، این بار دست غیبی امداد الهی از آستین شن‌های صحرای طبس بیرون آمد و شكستی سخت و مفتضحانه را نصیب ابرهه‏‌صفتان آمریكایی كرد. ماجرای طبس یكی از رسواترین شكست‏‌های توطئه‏‌های امپریالیسم آمریكا علیه انقلاب اسلامی ایران است. بدون شك حادثه طبس و شكست مزدوران آمریكایی علی‌رغم مجهز بودن به پیشرفته‏ترین وسایل و تجهیزات روز، یكی از معجزات بزرگ قرن به شمار می‌‏آید.

captcha
شماره‌های پیشین