sobhe-no.ir
1396
یکشنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
9
گزارش «صبح‌نو» از بحران کم آبی را بخوانید:

«آب» در وضعیت هشدار

فائزه مومنی / ایران به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی در یک محیط خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و منابع آب محدودی دارد. باید پذیرفت که مشکل کشورمان خشکسالی نیست و منابع آبی محدود است و این ما هستیم که باید به‌جای تقابل با این وضعیت، خود را با شرایط اقلیمی و محدودیت‌های آب سازگار کنیم. نباید به بارانی که در برخی مقاطع تقریبا مناسب می‌بارد، دلخوش باشیم و در مواقعی که با کاهش میزان بارش مواجه می‌شویم زانوی غم بغل بگیریم؛ کمااینکه می‌توانیم با مدیریت صحیح آب و ذخیره اصولی آن در زیر زمین و کشت محصولات کم‌آب‌بر و متناسب با اقلیم منطقه به استقبال این شرایط برویم.

خبر

تزریق 148میلیون واکسن کووید 19 به ایرانی‌ها

شماره‌های پیشین