sobhe-no.ir
1395
چهارشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
9
معضل زباله‌های شهری دو دهه است که طبیعت شکننده شمال کشور را تهدید می‌کند

جنگل و دریا در محاصره زباله‌های شهری

فائزه مومنی / سال‌هاست مدیریت پسماند در استان‌های شمالی کشور به‌ویژه استان مازندران به یک معضل تبدیل شده است. روزانه حدود 6هزار تن پسماند در استان‌های ساحلی شمالی با سرانه هر نفر بیش از ۹۰۰ گرم تولید می‌شود و سهم قابل‌توجهی از پسماندهای عادی این استان‌ها مربوط به گردشگران است. تولید این میزان زباله موجب شده تا معضل زباله همچنان بدون اقدامات عملی به بحرانی برای سه استان شمالی کشور تبدیل شود. این در حالی است که اقدام‌های اولیه چون کاهش میزان تولید زباله، تفکیک زباله از مبدا یا شعارهای متعدد چون ایجاد واحد کمپوست یا فرهنگ‌سازی برای رها نساختن زباله‌ها در محیط‌زیست شکننده استان، در واقع نتوانسته مشکلی از زباله در مازندران را حل کند و این مساله همچنان در دوری باطل می‌چرخد.

رفتار پلیسی در اقتصاد تاثیر مطلوب ندارد

ضرورت همسان‌سازی حقوق با شرایط اقتصادی

شماره‌های پیشین