sobhe-no.ir
1395
چهارشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
6
منابع ارزی صرف تسویه بدهی‌های دولت گذشته می‌شود

ابهامات در مذاکرات آزادسازی منابع

این روزها خبرهای زیادی درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده ازسوی دولتمردان شنیده می‌شود؛ منابعی که دولت گفته است در زیرساخت‌ها، واردات کالاهای اساسی و پرداخت بدهی دولت قبلی استفاده خواهد کرد اما میزان مبالغ آزادشده و نوع آزادسازی این منابع ابهاماتی است که تاکنون به ان پاسخ داده نشده است و فضای ایجادشده در جهت نقش ارز ایجادشده در معیشت و زندگی مردم، بارها در هفته‌های گذشته مورد توجه افکارعمومی قرار گرفته است.

حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی شد

وزرا در ایستگاه پاسخگویی

شماره‌های پیشین