sobhe-no.ir
1394
سه شنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
3
قالیباف : به جهاد تصمیم نیاز داریم

توجه به مردم با «کارآمدی»

پس از انتخاب رئیسی مفهوم یکدست شدن قدرت راهبرد منتقدان برای هجمه به اصولگرایان بود؛ راهبردی که امروز بیش از هر زمانی ابتر بودن آن مشخص شده و خط‌کشی‌های درون‌جریانی نه‌تنها پررنگ‌تر شده است، بلکه علاوه‌بر روابط نهادهای قدرت، روابط افراد درون یک نهاد را تحت‌تاثیر قرار داده است. در همین راستا، اگرچه در ابتدای شکل‌گیری مجلس انقلابی، صحبت از مجلس یکدست ابزاری برای هجمه به این نهاد بود اما در ادامه کار مشخص شد که طیف‌های مختلف در این مجلس رفتارهای مختلف دارند و نه‌تنها یکصدایی بر روح مجلس یازدهم حاکم نیست، بلکه اختلافاتی نیز نمایان شد.

نگاه

دلایل اوج‌گیری احزاب راست‌گرا در سوئد

شماره‌های پیشین