sobhe-no.ir
1340
یکشنبه، ۲۶ دی ۱۴۰۰
3
پورابراهیمی: روند موجود درباره ارز ترجیحی باید پایان یابد

تکذیب نان کارتی

حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن به حلقه آخر و حذف دلالان در روزهای اخیر بارها به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت مطرح شده است؛ برنامه‌ای که اگرچه موضوعی منطقی و اقتصادی است اما اجرای آن نیازمند سازوکارهای دقیق و حساب‌شده‌ای است تا جامعه بیش از این دچار تکانه‌های اقتصادی نشود.

ارزش لیره لبنان بار دیگر کاهش یافت

زلزله اقتصادی در بیروت

شماره‌های پیشین