sobhe-no.ir
1338
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۴۰۰
16

صبح نو

حــــــــــــرف روز

شیخ حسین انصاریان

 یک نوع زندگی آن است که با فرهنگ ابلیس و با فرهنگ شیاطین ظاهری و شیاطین پنهان شکل می‌گیرد که این مدل از زندگی، نه گفتن به پروردگار و نه گفتن به پیامبراکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع) است. به او دستور داده شد به آدم(ع) سجده کنند و تنها ابلیس قبول نکرد؛ یعنی گفت کاری به کار دستور تو ندارم و تو نباید به من دستور می‌دادی. به پروردگار گفت من یک شخص و تو هم شخص دیگری هستی. علتش را اینگونه می‌گوید که من نسبت‌به آدمی که دستور سجده به او دادی، بهترم. به این ترتیب با خدا مبارزه کرد و گفت من بهتر از او هستم؛ او را از طین و من را از یک انرژی آفریدی.یکی از اشتباهات ابلیس هم در این نکته بود که جسم آدم(ع) را با خودش مقایسه کرد، درحالی‌که آدم نبی تنها جسم نبود بلکه جسم، یک قالب و ظرف بود؛ خداوند در این ظرف، عقل، علم، کرامت، هدایت و فطرت قرار داده بود تا این حقایق،‌ مظروف آن ظرف باشد.
 

captcha
شماره‌های پیشین