sobhe-no.ir
1338
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۴۰۰
15
تهدید دوباره کرونا روی سر جشنواره‌های بین‌المللی فیلم

امیکرون ،رخ به رخ با سینما

پس از آنکه به واسطه شیوع کرونا برگزاری بسیاری از رویدادهای سینمایی با محدودیت و بعضا تعطیلی همراه شده بود، از سال گذشته و با واکسیناسیون گسترده در بسیاری از کشورها، شرایط برای برگزاری مجدد این رویدادها مهیا شد. اما اخیرا و به‌خصوص با شیوع سویه امیکرون، بازهم سایه همه‌گیری کرونا به روی جشنواره‌های جهانی افتاده است.

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین