sobhe-no.ir
1338
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۴۰۰
10
رضایت شاکیان، جان محیط‌بان را نجات می‌دهد

تایید حکم قصاص محیط‌بان کرمانشاهی

گزارش «صبح‌نو» از دلیل افزایش قیمت مسکن و موانع کاهش عرضه آن را بخوانید

ضربه مهلک دولت قبل به عرضه مسکن

رصد بازار مسکن ایران از دوربین جهانی، ضمن تصویر نمای دیگری از ابعاد «فقر مسکن»، هویت متهم نامرئی و عامل ساختگی «گرانی مسکن» را برای سیاستگذاران مشخص کرده است. ایران در رنکینگ ۱۰۹کشور و همچنین تهران در رتبه‌بندی ۴۸۰شهر جهان، در ردیف «بدترین بازارهای مسکن دنیا» قرار گرفته‌اند. خلاصه این پایش جهانی می‌گوید «مسکن در ایران به‌دلیل اضافه‌پرش شدید قیمت‌ها، از دسترس خریداران واقعی (تقاضای مصرفی) خارج شده است.» براساس آمار به‌‌طور میانگین قیمت زمین در تهران در طول ۱۰سال گذشته حدود ۴۰برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰برابر شده است. عمده دلیل این رخداد ناگوار خرید مسکن را برای بیش از 40درصد خانوار تبدیل به امر محال کرده است. پایین بودن عرضه مسکن نسبت‌به تقاضای آن است. دولت قبل هیچ توجهی به ساخت‌وساز نداشته و میزان صدور پروانه ساخت در تهران 70درصد کاهش داشته است.

شماره‌های پیشین