sobhe-no.ir
1334
شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰
6
نگاه

73 خانواده سانحه هواپیمای اوکراینی در بنیاد شهید پرونده تشکیل دادند

انشعاب در كارگزاران از رسانه كليد می خورد ؟

اختلافات کاغذی در کارگزاران

روند اختلافات در حزب کارگزاران سازندگی، حالا به ایستگاه روزنامه «سازندگی» رسیده است. پس از رفتن کرباسچی و آمدن مرعشی، این جریده به عرصه‌ای برای منازعه و قدرت‌نمایی سران این حزب تبدیل شد؛ منازعه‌ای که موجب شد تا «سازندگی» دوماه از انتشار دور بماند و حالا بنابر اخبار، قرار است روند انتشار را مجددا از سر بگیرد. بااین‌حال، کرباسچی راه خود را از حزب «مریدان هاشمی» جدا کرده و قصد کرده تا به‌طور مستقل، روزنامه هم‌میهن را احیا کند. این گزارش را بخوانید.

شماره‌های پیشین