sobhe-no.ir
1334
شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰
16

صبح نو

امــــــــــــــــروز

مرگ «مظفرالدین‌شاه قاجار» و جانشینی فرزندش «محمدعلی‌میرزا»

  مظفرالدین‌شاه، پنجمین پادشاه سلسله قاجاریه بود كه پس از 40سال ولیعهدی در 44سالگی به سلطنت رسید. دوران حكومت او برابر با آغاز قیام مشروطه به رهبری روحانیت در اثر ظلم و فساد دربار و فقر و فساد در جامعه بود كه درنهایت به پیروزی این نهضت منجر شد و شاه قاجار فرمان مشروطیت را صادر كرد. از آن پس مقدمات تشكیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی انجام گرفت ولی اجل به شاه مهلت نداد و وی 10روز پس از امضای قانون اساسی مشروطه، در 18دی 1285ش برابر با 24ذی‏قعده 1324ق در 54سالگی درگذشت. مظفرالدین‌شاه درحالی‌كه مردم ایران نیازهای اولیه خود را به‌سختی تهیه می‏‌كردند، چندین بار به سفرهای درازمدت اروپایی رفت و قرض‌‏ها و وام‌‏های زیادی گرفت تا هزینه خوشگذرانی‏‌های خود را تامین کند؛ ازاین‌رو، كشور بیش از پیش مقروض خارجیان شده و حقوق مردم بیشتر از قبل پایمال شد. وی در دوران پادشاهی خود، امتیازات زیادی به بیگانگان اعطا كرد و در مقابل مبلغ ناچیزی، منابع زیرزمینی ایران را برای مدت 60سال به فرانسویان داد. پس از مظفرالدین‌شاه، فرزند بزرگش، محمدعلی‌میرزا كه نواده دختری امیركبیر بود به پادشاهی رسید و دور تازه‏ای از استبداد و دیكتاتوری آغاز شد.

captcha
شماره‌های پیشین