sobhe-no.ir
1333
چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۰
15
گزارش «صبح‌نو» از راسته فرهنگی خیابان انقلاب

تغییر ذائقه مطالعه در فضای مجازی

مرضیه کیان / خیابان انقلاب است و انتشاراتی‌ها، پاساژها و کتاب‌فروشی‌های معروفش. راسته انقلاب پر از دستفروش‌هایی که یا کتاب‌های قدیمی بساط کرده‌اند یا کتاب‌های ترجمه‌شده معروفی که این روزها زیاد باب شده است.

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین