sobhe-no.ir
1332
سه شنبه، ۱۴ دی ۱۴۰۰
9
گزارش «صبح‌نو» درباره استخراج آب‌های ژرف و جوانب ذخیره آب در زیر زمین را بخوانید

آب را در زیر زمین ذخیره کنیم

علی جواهری / بحران آب، کشور را تهدید می‌کند و همچنان چاره‌اندیشی برای معضلی که دیر یا زود گریبان‌مان را می‌گیرد ،نشده است. البته حل این مساله و اجرای راه چاره برای رهایی از بحران آب را نمی‌توان یک‌شبه و حتی طی چند ساله به سرانجام رساند اما این توقع می‌رود که یک برنامه درست و اصولی برای این موضوع اندیشه شود. سدسازی در کشور به‌خوبی پیش رفته ولی راه منطقی برای مدیریت آب نیست. چون حدود 30درصد از آب ذخیره‌شده پشت سدها قبل از مصرف تبخیر می‌شوند؛ به این ترتیب، بحث پیرامون ذخایر آب موجود در اعماق بسیار زیاد زمین، مدت‌هاست که در افکار عمومی مطرح شده است. فارغ از درست و غلط بودن این روایت‌ها، پروژه اکتشاف آب‌ از اعماق بسیار زیاد موسوم به آب‌های ژرف مدتی‌ است که در دستورکار برخی نهادهای دولتی کشور قرار گرفته است. سوال اینجاست استخراج این آب‌های ژرف و ذخیره آب در زیر زمین کار منطقی محسوب می‌شود؟

دستاورد بزرگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

کاهش انتشار 61هزار تن گاز گلخانه‌ای

شماره‌های پیشین