sobhe-no.ir
1331
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۰
3
همزمان با شب سال نو در فرانسه و آلمان، خیابان‌های این دو کشور به صحنه آتش‌ زدن خودروها و درگیری‌ها تبدیل شدند

شورش‌ در کریسمس

شورش‌های خیابانی و به آتش کشیدن خودروها همزمان با آغاز سال۲۰۲۲ در چند شهر آلمان و فرانسه خبرساز شده است. کشورهای غربی درحالی وارد سال نوی میلادی شدند که امیکرون در این کشورها با سرعت درحال گسترش است و محدودیت‌های کرونایی مردم را آزرده‌خاطر کرده تاجایی‌که در شب سال نوی میلادی خیابان‌های فرانسه و آلمان شاهد شورش‌های خیابانی بود.

خبر

توزیع کمک‌های مردم ایران در هرات همزمان با سالگرد شهید سردارسلیمانی

شماره‌های پیشین