sobhe-no.ir
1327
سه شنبه، ۰۷ دی ۱۴۰۰
4
« صبح نو» به شبهه های صادق کوشکی پاسخ گفته است

واقعیت را تحریف نکنید

چندی پیش متنی به نقل از دکتر صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران در فضای مجازی منتشر شد که با مقایسه شهیدسلیمانی و دکتر قالیباف، رییس مجلس، به‌جای نقد مودبانه و منصفانه که رییس مجلس همیشه از آن استقبال کرده، کنایه، طعنه و برچسب علیه وی مطرح شده بود؛«اگر در این دوسال اخیر حاج‌قاسم رییس مجلس بود، برای رفع نگرانی رهبر انقلاب درباره ولنگاری حاکم بر فضای مجازی، طرح محکم و منسجمی را برای قانونمندی و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی تهیه و تصویب می‌کرد و تا از اجرای دقیق آن توسط دولت مطمئن نمی‌شد از پا نمی‌نشست؛ چراکه برای حاج قاسم، اجرای منویات و مطالبات رهبری از اوجب‌واجبات بود و در این مسیر ملاحظه دوست و دشمن و خوشایند این و آن را نمی‌کرد و برای بر زمین نماندن خواسته‌های ولی‌فقیه از دادن جان نیز ابا نداشت! الان تقریبا دوسال است که حاج باقر رییس مجلس است اما نه‌تنها برای رفع نگرانی رهبر انقلاب درباره ولنگاری فضای مجازی، قدمی برنداشته بلکه تا توانسته در مسیر قانونمند کردن فضای مجازی تعلل و سنگ‌اندازی فرموده و به تبعیت از اطرافیان کوچک و کوتاه خود و در جهت جلب‌نظر شاخ‌های حاکم بر فضای مجازی، هرگونه که توانست طرح صیانت را به دیوار کوبیده». این مهم‌ترین فراز از یادداشت اخیر دکتر صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران با عنوان «از حاج‌قاسم تا حاج‌باقر» است؛ نوشته‌ای که از آن کژنمایی و قضاوت یکطرفه می‌بارد. جالب‌ترین و یکسویه‌ترین ادعای کوشکی در بند آخر نوشته‌اش بود که مدعی شد رییس مجلس پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، هیچ سفر نظارتی نرفته است. او نوشت: «خوب است حاج‌باقر به این سوال پاسخ بدهد که چرا دیگر خبری از سفرهای نظارتی! رییس مجلس نیست! آیا این سفرها فقط مختص قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری بود؟» برای تحلیل و واکاوی یادداشت کوشکی، ابتدا از بخش اول آن یعنی ادعای اهمال قالیباف نسبت به مدیریت فضای مجازی آغاز می‌کنیم.

شماره‌های پیشین