sobhe-no.ir
1325
یکشنبه، ۰۵ دی ۱۴۰۰
13
گزارش «صبح‌نو» از نمایشگاه‌های محیطی شهر تهران

هنر باید میان مردم برود

سمانه استاد / هر چقدر زبان بین انسان‌ها فاصله انداخته، هنر، آن‌ها را به هم متصل کرده است. اگر کسی بدون استفاده از ایما و اشاره، حالت‌های چهره و تنها با اتکا به کلماتی که از دهانش خارج می‌شود بخواهد با دیگری که زبانی متفاوت دارد ارتباط برقرار کند، فاصله‌ها بیشتر می‌شوند تا اینکه همان فرد حس اش، خواسته و نیازش را در قالب هنر بیان کند. نقاشی‌ای که اندوه آدمی از بی‌آبی یا تخریب محیط‌زیست را نشان می‌دهد، عکسی که رنج او را به‌خاطر جنگ و آواره شدنش به تصویر می‌کشد، بی‌شک می‌تواند برای هر آدمی با هر زبانی و در هر کشوری قابل درک شد. هنر یک زبان بین‌المللی و والاترین شیوه ارتباط آدم‌ها با یکدیگر است.

خبر

بزرگداشت سردار سلیمانی با شعار «ما مدیون مردمیم»

شماره‌های پیشین