sobhe-no.ir
1325
یکشنبه، ۰۵ دی ۱۴۰۰
10
راه مهاجرت حیوانات بسته شده است

تعلیف دستی برای حفاظت گونه‌ها

کادر درمانی کشور همچنان مردم را به واکسیناسیون و استفاده از ماسک تشویق می‌کنند

تاخت‌وتاز امیکرون در اروپا و آمریکا

جهان با تمام وجود درگیر سویه امیکرون شده است. از حدود یک‌ماه قبل که نخستین موارد از ویروس جهش‌یافته امیکرون در آفریقای‌جنوبی مشاهده شد تا امروز که کشور ما هم درگیر سویه جدید کرونا شده، نگرانی و هراس مدام روبه‌افزایش بوده است. آمار مبتلایان روزانه کرونا در آمریکا و کشورهای اروپایی به‌شدت بالا رفته تا حدی که موجب شده جشن‌های آغاز سال نوی میلادی هم تحت‌تاثیر امیکرون قرار بگیرد. در برخی شهرها و کشورهای اروپایی درباره اعمال ممنوعیت و قرنطینه هم صحبت شده است. باوجوداین همه جهان بر این مساله تاکید دارند که واکسیناسیون، ماسک و فاصله اجتماعی همچنان موثرترین ابزارها برای مقابله با امیکرون هستند.

آمار کرونا در ایران، هر روز کمتر از دیروز

شماره‌های پیشین