sobhe-no.ir
1324
شنبه، ۰۴ دی ۱۴۰۰
3
درحالی دور هشتم مذاکرات از 6دی آغاز می‌شود که رفتارهای اروپایی‌ها، رسیدن به فهم مشترک را سخت کرده است

اراده شرق، بی‌ارادگی غرب

مذاکرات وین حالا در مرحله متفاوتی نسبت‌به ماه‌های گذشته قرار گرفته است. دور هفتم مذاکرات اگرچه نتیجه‌ای دربرنداشت و دو طرف برای بررسی‌های بیشتر، به پایتخت‌های‌شان بازگشتند اما آغاز دور هشتم به فاصله کوتاهی می‌تواند نشان‌دهنده ضرورت بهره بردن از دیپلماسی و ابتر بودن تهدیدها و رجزخوانی‌ها باشد؛ رویکردی که اگرچه آمریکا و متحدانش در روزهای اخیر سعی کردند نهایت بهره را از آن ببرند، اما درنهایت به نتیجه‌ای نرسیدند.

خبر

قالیباف: شهید سلیمانی برای انقلاب و مردم، خون و آبرو داد

شماره‌های پیشین