sobhe-no.ir
1323
چهارشنبه، ۰۱ دی ۱۴۰۰
10
10سال دیگر هم باران ببارد نمی‌توانیم آب‌ها را جمع کنیم

بارش در کشور ۴۰درصد کمتر از حد نرمال

براساس قانون، از امروز در کل کشور نسخه‌پیچی فقط به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود

نسخه کاغذی خاطره شد

روز موعود برای پایان عمر نسخه‌های کاغذی از راه رسید. از امروز نسخه‌های الکترونیک در نظام درمانی کشور نقش مهمی بازی خواهند کرد و دیگر قرار نیست بیماران هر یک با برگه کاغذی مطب دکتر روانه داروخانه‌ها شوند. اگرچه برای این امر تلاش زیادی انجام شده اما مساله این است که برخی اعتقاد دارند در شرایط فعلی حذف کامل نسخه‌های کاغذی زود بوده چراکه بسیاری از مردم درباره آن اطلاعات کافی ندارند. باوجوداین از امروز نسخه کاغذی هم به خاطره تبدیل شد.

شماره‌های پیشین