sobhe-no.ir
1302
سه شنبه، ۰۲ آذر ۱۴۰۰
14
نگاهی به مجموعه‌داستان «کُتِ زوک»، نوشته‌ «مهدی محبی‌کرمانی»

داستان‌هایی بدون زیرنویس‌فارسی

احمدرضا حجارزاده / امروز بیشتر مردم از این نکته آگاه‌اند که نویسندگی از سخت‌ترین مشاغل دنیاست و بی‌شک چنین است؛ اینکه شخصی بخواهد از هیچ، دنیایی چنان حقیقی و زنده بسازد که خواننده بتواند آن را به‌روشنی روز پیش رویش تجسم و تماشا کند و این سختی کار آنجا شدت می‌گیرد که نویسنده قصد بکند نوشته‌اش را بر بستر طنز بگستراند.

منتقدان در تلویزیون «قهرمان» را نقد کردند

محافظه‌کاری در سینما

شماره‌های پیشین