sobhe-no.ir
1300
یکشنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۰
4
«صبح‌نو» در گزارشی برنامه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد را بررسی کرد

خوش‌بینی برای بازگشت اقتصاد به ریل توسعه

در روزهای اخیر، سیداحسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه‌راه دوسال‌ آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. در این نقشه‌راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست‌ ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدامات قابل‌توجهی مطرح شده است.در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است ،بر همین اساس، وزیر اقتصاد نقشه‌راهی برای رونق تولید و کاهش تورم در دو سال آینده تدوین کرده است. در بخشی از این نقشه‌راه به راهبردهای پیشنهادی به‌منظور تحقق هدف رونق تولید همزمان با کاهش تورم اشاره شده است. در قسمت اول این راهبردها به بحث کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از راهکارهایی مانند ثبتی کردن 30درصد مجوزهای کسب‌وکار، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد و الزام به تامین مالی زنجیره تولید پرداخته شده است.در جزء دوم این راهکارها به موضوع تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید براساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی تاکید شده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش این برنامه راهکارهای پیش‌بینی‌شده به‌منظور تامین مالی ابرپروژه‌ها به‌خصوص راهکار سوم آن مبنی بر هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم 16 و 17 قانون رفع موانع تولید باشد.

شماره‌های پیشین