sobhe-no.ir
1300
یکشنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۰
16

صبح نو

هشتگ‌های روز

#زاینده‌رود

اینکه ما داریم برای آب اعتراض می‌کنیم
به‌خاطر این‌هاست...توجه کنید زمین فرونشست کرده
زمین زیر پامون داره خالی میشه؛‌ می‌فهمین یعنی چی؟
 زامیار

 ‏‎مشکل ‎#زاینده‌رود با خشکاندن ‎#کارون هم حل نمی‌شه. انتقال آب به کویر مرکزی اگر برای کشاورز اصفهانی آب نداشته باشه برای ‎#مافیای آب، نان داره. 
خاطره

 ‏ضمن احترام به اعتراض مردم ‎#اصفهان در مورد ‎#زاینده رود باید عرض کنم که برای ‎#بحران آب باید در سطح کلان چاره‌جویی شود و روش مدیریت جامع برای کل کشور پیدا شود. 
کمال

 ‏راه حل ‎# زاینده_رود در خود اصفهان است، ‎#اصفهان باید تصمیم بگیرد و مصالحه ای بین مصارف خود برقرار کند:
کشت برنج در غرب اصفهان، مصرف صنایع سنگین، مصرف شرب اصفهان و کشاورزی شرق اصفهان.
رویا

captcha
شماره‌های پیشین