sobhe-no.ir
1299
شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۰
2
یادداشت

کنار خائنان نایستیم!

مهدی فضائلی

گروسی سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند

رفتار سیاسی آژانس در آستانه وین

بالاخره بعد از بهانه‌گیری‌های رافائل گروسی، مدیرکل آژانس درباره قطع ارتباط خود با ایران، خبر داد که قرار است سه‌شنبه به ایران سفر کند؛ سفری سیاسی که با هدف تکمیل پازل غرب در آستانه مذاکرات وین صورت می‌گیرد تا از طرق مختلف بتوانند امتیاز بیشتری از ایران بگیرندیا خواسته‌های آن را تقلیل دهند.

گزارش

بایدن به طور موقت قدرت را به هریس واگذار کرد

صبح نو

یادداشت

کنار خائنان نایستیم!

مهدی فضائلی

اگرچه در اصول علمی مدیریت تیلور، اهمیت کارکنان یا کارگران موردتوجه بود و به‌عنوان دومین اصل مدیریت علمی «انتخاب دقیق کارکنان براساس شایستگی و آموزش و توسعه آن‌ها» مطرح شده بود لیکن در نگاه مهندس تیلور، کارگران صرفا ابزاری برای درآمد بیشتر کارفرمایان بودند و به‌راحتی می‌شد آن‌ها را با کارگران دیگر تعویض کرد.چندین دهه طول کشید تا مفهوم جدید «منابع انسانی» برای اولین‌بار در دهه۱۹۶۰ میلادی ابداع شد و با توجه به اینکه به ارزش روابط کار و موضوعاتی مانند انگیزه، رفتار سازمانی و ارزیابی عملکرد می‌پرداخت به‌شدت جلب‌توجه کرد.در مقیاس ملی اگر معادن و ذخایر نفت و گاز، نقدینگی، تکنولوژی و... منابع و سرمایه‌های کلان کشور محسوب می‌شوند، منابع انسانی نیز جزو ارزشمندترین منابع یک کشور است.منابع انسانی، جزو تفکیک‌ناپذیر پیشرفت هر مجموعه خرد و کلانی است و بدون برخورداری از منابع انسانی کارآمد، دیگر منابع نیز بلااستفاده یا با بهره‌وری اندک باقی خواهند ماند.در رأس منابع انسانی، «نخبگان» قرار دارند که هم الگوی دیگر نیروها خواهند بود و هم بیشترین نقش را در پیشرفت ایفا می‌کنند و به‌عبارتی نقش پیشران را دارند.نخبگی اصالتا موهبتی خداداد ی است و جزو امور اکتسابی نیست هرچند بروز و ظهور نخبگی نیازمند تلاش‌هایی هم ازسوی خود نخبه است و هم باید اقداماتی برای کشف، پرورش، به‌کارگیری و حفظ و صیانت از نخبگان ازسوی حاکمیت انجام شود.با درک صحیح از اهمیت نخبگان است که لزوم مقابله با هر اقدامی در جهت تضعیف این پیشران و سرمایه گرانسنگ، موضوعیت پیدا می‌کند.گاهی طبق قواعدی مبتنی بر منافع کشور، سرمایه‌هایی از کشور خارج می‌شود و با ارزش افزوده به کشور بازمی‌گردد لیکن همانطورکه اگر کسانی موجب فرار نقدینگی و خروج ارز از کشور شوند یا اسباب قاچاق نفت و ذخایر دیگر را فراهم کنند، خائن به کشور و منافع مردم هستند، تشویق‌کنندگان و برنامه‌ریزان برای مهاجرت نخبگان از کشور نیز خائن محسوب می‌شوند و چنین اقدامی را باید مترادف با «خیانت» بدانیم. و این همان چیزی است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با تعدادی از نخبگان و برگزیدگان المپیادی کشور اینچنین مطرح کردند:
به بنده گزارش داده‌اند -البته مال امروز هم نیست، مدت‌هاست یک چنین چیزی وجود دارد- که در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را به ترک کشور تشویق می‌کنند؛ من صریح می‌گویم که این خیانت است؛ این دشمنی با کشور است؛ دوستی با آن جوان هم نیست.»روشن است که رهبر انقلاب در این صحبت، مهاجرت قاعده‌مند را جایز دانسته و «مهاجرفرستی» را که دقیقا مانند تشویق صاحبان سرمایه به خروج نقدینگی از کشور یا تشویق عده‌ای به قاچاق نفت و دیگر ذخایر کمیاب کشور است ،خیانت برشمرده‌اند. نکته دیگر آنکه این سخن رهبری مبتنی بر گزارش‌های موثقی است که به ایشان داده شده و به عبارتی ایشان دارند از وجود چنین خیانتی خبر می‌دهند و بسیار روشن است که با لفاظی، تحلیل یا بافتن جملات نمی‌توان با خبر مقابله کرد!و بالاخره اینکه رهبر انقلاب در این سخنان در مقام احصا و برشمردن تمام دلایل مهاجرت نخبگان نبودند و البته پیش از این جملات، مسوولیت‌های مهم «دستگاه حکمرانی کشور» نسبت‌به نخبگان را غیرقابل‌تردید، دانسته بودند.لذا اگر کسانی با هوچی‌گری و بستن چشم خود به روی واقعیت تلخ «مهاجرفرستی» بخواهند دغدغه ارزشمند تشویق نخبگان به مهاجرت را ناموجه جلوه دهند، بدانند خود را خواسته یا ناخواسته در کنار خائنان به کشور قرار داده‌اند.

captcha
شماره‌های پیشین