sobhe-no.ir
1298
چهارشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۰
15
نگاهی به رمان «همسر چای‌کار»

رازهایی که می‌سوزانند!

زینب آبکوه / جنگ به‌واسطه تاثیرات زیادی که بر زندگی انسان و کل دنیا می‌گذارد، همیشه مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از رمان‌ها اشاره مستقیم و غیرمستقیم به آن را می‌بینیم. کتاب‌های شناخته‌شده فراوانی وجود دارند که از آن میان می‌توان «وداع با اسلحه» اثر ارنست همینگوی را نام برد؛ یک داستان عاشقانه در دل جنگ جهانی اول ولی کتاب «همسر چای‌کار» نوشته «داینا جفریز» اشاره غیرمستقیم به جنگ و تاثیراتش دارد و بیشتر به جنگ درونی آدم‌ها با خودشان می‌پردازد. ترجمه روان آقای میثم فدایی، خواننده را به اعماق این جنگ می‌برد که خود امتیازی برای کتاب و نشر نفیر محسوب می‌شود.

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین