sobhe-no.ir
1297
سه شنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۰
13
نگاه «صبح‌نو» به موزیک‌ویدیو «صبح قشنگ» تازه‌ترین ساخته موسسه مأوا

بیداری رویاها

مهرو ماهر / مساله بحران اقتصادی و تامین معیشت برای گذران زندگی سال‌هاست که به‌خاطر تحریم‌ها، نامهربانی‌ها و روزگاری که هر روز به بهانه‌های مختلف سخت‌تر می‌شود، گریبان مردم این دیار را گرفته است تا برای امرارمعاش خود و خانواده به هر ریسمانی چنگ بزنند. در این میان، برخی افراد جامعه که ناخواسته اسیر ناملایمات زندگی شده‌اند، به‌اجبار باید در سنین کم بار سنگین مسوولیت مخارج خود و خانواده را به دوش بکشند و به‌جای تحصیل در شرایط عادی و مطلوب، در کوچه و خیابان پی یک لقمه نان بدوند.

خبر

مهمانی کتاب‌بازها با «رایاک» در رادیوایران

شماره‌های پیشین