sobhe-no.ir
1290
یکشنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۰
9
گزارش «صبح‌نو» درباره آغاز تزریق دوز سوم کرونا برای سالمندان را بخوانید

نگرانی از افزایش شهرهای قرمز

زمزمه تزریق دوز سوم واکسن برای سالمندان بالای 60سال حالا عینیت به خود گرفته و در برخی استان‌های کشور مانند خوزستان یا مرکزی دوز سوم هم با توجه به شرایطی که وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده درحال تزریق است. اما آمار شهرهای قرمز کشور هم با سرعتی هرچند کند رو به افزایش است و جدیدترین بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که درحال‌حاضر 33شهرستان کشور در شرایط قرمز کرونایی قرار دارند.

بخش مسکن همپای تورم 40درصدی رشد قیمت نداشته و حالا با وجود ثبات قیمت در رکود به‌سر می‌برد

فصل خانه‌دار شدن در بازار سردرگم

شماره‌های پیشین