sobhe-no.ir
1289
شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۰
3
نیروی دریایی سپاه با عملیات غرورآفرین در دریای عمان، بار دیگر آمریکایی‌ها را سرافکنده کرد

سیلی ایـــرانی

اقتدار ایران در دریاها، بار دیگر تصویری حقیقی از قدرت ایران را به رخ همگان کشید؛ اگرچه مقابله با آمریکا فرازهای بسیاری در دهه‌های گذشته داشته است اما این‌بار رویارویی قایق‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی، درس بزرگی برای مهمان ناخوانده و برهم زننده امنیت منطقه داشته است.

نگاه

تقابل آمریکا و ایران چرا و تا کی؟

مهدی فضائلی

شماره‌های پیشین