sobhe-no.ir
1288
چهارشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۰
9
گزارش «صبح‌نو» درباره وضعیت شهر نمایشگاهی شهرآفتاب در جنوب پایتخت را بخوانید

ثروت بلااستفاده 50هزار میلیارد تومانی

مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در 138هكتار زمین ارزشمند جنوب تهران با صدها میلیارد تومان بارگذاری، در دوره مدیریت جهادی شهر تهران ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. دلیل ساخت این مجموعه نمایشگاهی انتقال نمایشگاه‌های پرمخاطب از مجموعه نمایشگاهی سئول به شهرآفتاب بود. به اعتقاد شهرداری، ترافیک موجود در اطراف نمایشگاه سئول امان شهر را بریده و نمایشگاه‌ها باید به خارج شهر منتقل می‌شدند. بااین‌حال ضعف مدیریت شهری در دوره پنجم در روشن کردن موتور نمایشگاه شهر آفتاب سبب شده این مجموعه نمایشگاهی مجهز و وسیع بدون استفاده باقی بماند.

آلودگی هوای تهران موجب تشکیل جلسه کمیته اضطرار شد

تحدید تردد آلاینده‌ها در پایتخت

شماره‌های پیشین