sobhe-no.ir
1283
چهارشنبه، ۰۵ آبان ۱۴۰۰
16
عکــــــــس روز

لیر سیری چند؟

هشتگ‌های روز

#بنزین

امــــــــــــــــروز

رحلت عالم بزرگوار و فقیه جلیل آیت‏‌الله «سید احمد زنجانی»

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله جوادی آملی

صبح نو

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله جوادی آملی

ذات اقدس الله به برکت پیغمبر به ما انسان‌ها آبرو داد، شرف داد و فرمود: مردم مرده بودند، پیغمبر زنده کرد «استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم» ایشان آمده تا شما را زنده کند. آدم زنده اگر جامد باشد، بایستد می‌پوسد؛ این‌ها را راه‌اندازی کرد، صراط درست کرد، راه درست کرد، حرکت انداخت، محرک شد و رهبری این‌ها را به عهده گرفت که بشود: یخرجهم من الظلمات الی النور؛ بنابراین اول زنده کرد، بعد راه انداخت. این مرجع تقلید بیان کرد: بعد به پیامبر دستور دادیم و گفتیم به این مردمی که زنده شدند و راه افتادند، صلوات بفرست؛ و این مرحله سوم بود. اما در مرحله چهارم فرمود: من خودم صلوات می‌فرستم؛ نه‌تنها، فرشته‌ها را هم به همراهم می‌آورم. خداوند متعال انسان را تا حد فرشته‌ها برد و این دین است.

captcha
شماره‌های پیشین