sobhe-no.ir
1283
چهارشنبه، ۰۵ آبان ۱۴۰۰
16
عکــــــــس روز

لیر سیری چند؟

هشتگ‌های روز

#بنزین

امــــــــــــــــروز

رحلت عالم بزرگوار و فقیه جلیل آیت‏‌الله «سید احمد زنجانی»

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله جوادی آملی

صبح نو

عکــــــــس روز

لیر سیری چند؟

لیر ترکیه چنان با سر به زمین خورده که لو بلغارستان در برابرش به ۵٫۷ رسیده، آنچنان که از مناطق مرزی بلغارستان برای خریدهای خوراکی انبوه به ترکیه می‌روند. صدای رسانه‌های مخالف درآمده و همه نسبت به تورم افسارگسیخته هشدار می‌دن! ترکیه در آستانه ورود به یک زمستان بزرگه!
  عکس:  احسان سلطانی 

captcha
شماره‌های پیشین