sobhe-no.ir
1279
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
16

صبح نو

حــــــــــــرف روز

شیخ حسین انصاریان

از همه وجود انسان دو چیز به‌عنوان مهم‌ترین و باارزش‌ترین عنصر مورد توجه خاص پروردگار است، از همه اعضا و جوارح ما و حقایق پنهان وجود ما، کاربرمی‌آید، کارهایی که مثبت است، که نه از فرشتگان عالم حتی ملک مقرب این کارها برمی‌آید و نه از جنی که تقریبا موجود قدرتمندی است، یک موجود ناپیدایی است،یقینا با چشم سر دیده نمی‌شود ولی قدرت دارد، مایه وجودش هم مایه به‌شدت حرارتی است، آفریده شده از فی النار است که نمی‌دانیم هم این عنصر خلقتی آن‌ها چیست، مثل ما هم مکلف هستند و دارای اختیار، مجبور نیستند می‌توانند راه خدا را انتخاب کنند، می‌توانند راه خلاف را انتخاب کنند، یک سوره کامل هم به نام‌شان نازل شد. در آن سوره پروردگار تقسیم‌شان کرده به مومن و کافر، زمان نزول قرآن هم خیلی‌های‌شان به قرآن ایمان آوردند و عمل هم می‌کردند. این کارهایی که از ظاهر و حقایق نهان انسان درمی‌آید از آ‌ن‌ها هم درنمی‌آید.

captcha
شماره‌های پیشین