sobhe-no.ir
1279
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
10
بریتانیا به هم ریخت

گردش کرونا در جزیره

گزارش «صبح‌نو» درباره تشنگی ممتد ایران تا پایان پاییز را بخوانید

هشدار برای مصرف زیاد آب

ایرانیان باستان می‌دانستند که در سرزمینی خشک زندگی می‌کنند. از همین رو بود که آب را قدر می‌دانستند و هر قطره آن را به شیوه‌ای بدیع حفاظت می‌کردند. نیاز به آب و همراهی زندگی با آن است که موجب شد «قنات» به نام ایرانیان ثبت شود. اما مصرف آب در ایران امروز به‌طورکلی با آنچه پیشینیان به آن اعتقاد داشتند فرق دارد. اگرچه ساختار مصرف آب در بخش کشاورزی همچنان همان است که از سده‌های قبل بوده، بدون کمترین تغییرات. اما وضعیت فعلی ایران نیازمند بازنگری جدی در ساختارهای مصرف آب کشور است. هشداری که بارها داده شده و البته به آن بی‌توجهی می‌شود. این نکته را هم بدانید که در خشک‌ترین دوران کشور روزگار می‌گذرانیم و همچنان احتمال می‌رود که در روزهای باقیمانده پاییز آسمان با ما قهر کرده و نبارد.

شماره‌های پیشین