sobhe-no.ir
1274
چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰
16

صبح نو

امــــــــــــــــروز

درگذشت شاعر بزرگ دوره قاجار استاد «محمدتقی شوریده شیرازی» (1305 ش)

 استاد محمدتقی شوریده شیرازی فرزند عباس، در سال 1236ش در شیراز زاده شد و در هفت‌سالگی بر اثر آبله، از نعمت بینایی محروم شد. وی پس از مرگ پدر در 9سالگی، تحت سرپرستی دایی قرار گرفت و از آنجا كه دارای هوش سرشاری بود، در مدتی كوتاه به وسیله اشعارش بلندآوازه شد و شعرش بر زبان‏‌ها افتاد. محمدتقی پس از آن راهی تهران شد و مورد توجه ناصرالدین‌شاه قاجار قرار گرفت و لقب فصیح‏‌الملك دریافت كرد. محمدتقی شوریده آن‏گاه به شیراز عزیمت کرد و تا پایان عمر در آنجا بود. شوریده شیرازی در اواخر عمر، تولیت افتخاری مقبره سعدی را پذیرفت و در تعمیر آن كوشش فراوانی كرد. سرانجام این شاعر شیرازی، در 69سالگی وفات یافت و در جوار مزار شیخ اجل سعدی شیرازی مدفون شد. شوریده شیرازی، در قصیده‌سرایی، غزل، طنز و مطایبه نبوغی بسزا داشت. او به‌ویژه در سرودن اشعاری كه متضمن كلمات عامیانه و اصطلاحات اهالی فارس است، مهارت فراوانی از خود نشان داده است. از شوریده شیرازی آثاری برجای مانده است كه دیوان غزلیات، آذر، كشف المواد و نامه روشندلان از آن جمله‌اند.

captcha
شماره‌های پیشین