sobhe-no.ir
1273
سه شنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۰
14
نگاه «صبح‌نو» به رمان «این یک فصلِ دیگر است»

رنج‌نامه‌ای در باب مقام مادر

احمدرضا حجارزاده / نوشتن-به‌ویژه در حوزه ادبیات داستانی-پیش و بیش از آنکه به شناخت فن و اصول نویسندگی نیازمند باشد، نیاز به استعدادی ذاتی دارد در به‌کارگیری واژگان و نوع روایت و زاویه دیدی که از آن منظر به سوژه نگریسته می‌شود و این استعداد ذاتی، همه آن چیزی‌ است که هر خواننده حرفه‌ای داستان‌های ایرانی را علاقه‌مند و مجذوب آثار مرجان شیرمحمدی می‌کند. این نویسنده با همان نخستین داستان‌های کوتاهش توانایی و استعداد خود را در نوشتن داستان‌های ایرانی اثبات کرده بود؛ شاهد این ادعا، جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری که سال80 به کتاب «بعد از آن شب»، مجموعه‌داستان نخست شیرمحمدی تعلق گرفت و بعد در گامی بلندتر، به سراغ نگارش رمان رفت که بحق از این آزمون خطیر نیز سربلند برآمد.

آخرین خبر

«حمیدرضا پگاه» مجری تلویزیون شد

خبر روز

«زخم‌های‌نشمرده» مکتوب شد

شماره‌های پیشین