sobhe-no.ir
1272
دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰
16

صبح نو

امــــــــــــــــروز

محاصره كامل خرمشهر ازسوی دشمن بعثی در پی اشغال جاده اهواز - آبادان (1359ش)

پس از پيشروی دشمن به‌سمت خرمشهر، عراقی‏ها تا 19مهر، همچنان در مدخل شهر و حوالی آن درگير بودند. همچنين عقبه نيروهای خودی با استفاده از پل خرمشهر باز بود و تردد در آن صورت می‏گرفت. در اين حال گرچه مقاومت در داخل خرمشهر، نيروهای عراقی را با تلفات زياد و كندی در پيشروی روبه‌رو ساخت ولی درعين‌حال، عدم تقويت نيروهای خودی و نبودن آتش پشتيبانی و... موجب شد كه دشمن بدون برخورد با مقاومت جدی، شهر را در اين روز به محاصره كامل خود درآورد. از اين پس درگيری مدافعان شهر با متجاوزان عراقی شدت يافت تا اينكه پس از خلق حماسه‏ای جاودان، خرمشهر در چهارم آبان 1359، 35روز پس از آغاز جنگ، سقوط كرد.

captcha
شماره‌های پیشین