sobhe-no.ir
1272
دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰
16

صبح نو

حــــــــــــرف روز

شیخ حسین انصاریان

 خداوند می‌فرماید: «لا اکراه فی الدین»، وقتی بنده می‌گوید: تو را نمی‌خواهم، محبتت را نمی‌خواهم، رحمتت را نمی‌خواهم، احسانت را نمی‌خواهم، دنیایی که تو برای من می‌خواهی بسازی نمی‌خواهم، آخرتت را نمی‌خواهم، من هم رهایش می‌کنم و هیچ زور و تحمیلی در کار نیست! من اصلا این‌جوری با هیچ بنده‌ای معامله نمی‌کنم. آن بنده‌ای که در حدی - حالا با علم، با شنیدن از زبان بینایان، با دقت در آیات- من را شناخته و من را می‌خواهد، هرگز او را رها نمی‌کنم و من هم او را می‌خواهم، «یحبهم ویحبونه»، او من را می‌خواهد و من هم او را می‌خواهم، اینجاست که تابش رحمت من بر او، در حد سعه وجودی‌اش را فرامی‌گیرد.

captcha
شماره‌های پیشین